неделя, 1 май 2011 г.

Облаци , красоти и .. малко информация :)


След като срещнах вече няколко човека като мен, които обичат да снимат панорами, облаци и т.н., реших да напиша тази статия. Освен снимки, ще ви дам малко повечко информация за самите облаци като имена и височини :), понеже всички снимаме и цъкаме, но рядко (даже почти не) се замисляме какви са:
Облак е видима маса кондензирани капчици или ледени кристали висящи в атмосферата над повърхността на Земята или друга планета. 
Според височината облаците се разделят на 3 етажа:
Ниски облаци — под 2000 м. Към тях се отнасят и купестите облаци, с голяма вертикална мощност, които в основата си се намират под 2000 м, а горният им слой може да бъде над 2000 м. 
Средни облаци — между 2000 и 6000
Високи облаци — над 6000 м

Високите се делят на: 

Перести облаци (Cirrus — Ci ). Това са отделни влакнести бели облаци, които често сменят формата си; 
Пересто-купести облаци (Cirrocumulus — Cc ). Представляват дребни бели кълбести образувания, разположени на групи или редове; 
Пересто-слоести облаци (Cirrostratus — Cs ). Тънка беловата пелена, която може да закрива частично или изцяло небето, но контурите на слънцето и луната са видими;

Средните облаци се делят на 2 основни вида, които от своя страна имат свои разновидности. 

Високи купести облаци (Altocumulus — Ac ). Разнообразието в тази група е твърде голямо поради различните условия, при които са образувани. Имат вълнисто-купест вид, елементите им са нишковидни, най-често с бял цвят, но със сиви затъмнения на места. По-ниско разположените трудно се различават от ниските купести облаци. Високо купестите облаци се състоят от водни капки и снежинки. Като правило от тях не падат валежи. 
Високи слоести облаци (Altostratus — As ). Приличат на влакнеста, еднообразна и набраздена покривка, преимуществено със сив или сиво-синкав цвят. Могат да бъдат мъглообразни, просветващи или плътни. В последния случай дават слабо интензивен непрекъснат валеж от дъжд или сняг, който често не достига земята.

Ниските облаци са най-важната за земеделието група. Класифицирани са като 6 основни вида, които от своя страна за точност са описани в над 20 подвида.

Купести облаци (Cumulus — Cu ). Представляват отделни плътни облачни маси с добре очертани краища. Развиват се вертикално като кръгли хълмове или кули. Основата им обикновено е плоска. Силно развитите кумулуси не остават изолирани и преминават в купесто дъждовни облаци. Кумулусите обикновено се състоят от дребни капчици и по правило не дават валеж. В редки случаи от тях падат дребни капки.
Слоести облаци (Stratus — St ). Това е сив облачен слой с достатъчно еднородна основа, от който пада ръмеж, кристалчета от лед или зърнест сняг. Тези облаци приличат на високо слоестите, но са разположени доста по-ниско, така, че понякога закриват високите земни предмети (кули, комини и др.). Въпреки своята еднородност по цвят, при тях има изразени по-светли и по-тъмни участъци. Валежът, който може да падне е ръмеж (през лятото) или зърнест сняг (през зимата).
 Слоесто-купести облаци (Stratocumulus — Sc ). Представляват крупна по мащаб облачност със структурна форма, която има сив или белезникав цвят. Отделните елементи могат да бъдат раздалечени една от друга и да образуват просвети. Срещат се едновременно с купестите облаци и валежът от тях е слаб и най-често през зимата. През останалите сезони падат отделни капки.
Слоесто-дъждовни облаци (Nimbostratus — Ns ). Имат еднороден безформен слой с тъмносив цвят, лете — със синкав оттенък. Този облак често изглежда осветен от вътре, което се дължи на преливането на валежа от сняг във валеж от дъжд. Валежът, който пада е непрекъснат и равномерен. Под слоя на този облак често се образуват разкъсани дъждовни облаци.
Купесто-дъждовни облаци (Cumulonimbus — Cb ). Това са облачни маси, представляващи развитие на кумулусите с голяма вертикална мощност. Ако не се вижда целия облак — той прилича на слоесто дъждовен, тъй като под основата му също се образуват разкъсани дъждовни облаци. Той обаче има значително по-мрачна оловноград, през зимата — на едри парцали или мокър сняг. Придружен е с гръмотевична дейност. сива украска. Дъждът, който пада от такъв облак обикновено е бурен, с променлива интензивност — през лятото на едри капки или
Разкъсани дъждовни облаци (Fractonimbus — Fr nb ). Това са ниски, сиви, мрачни облаци на лошото време. Образуват се под слоевете на високите слоести, слоесто купестите, слоесто дъждовните и купесто дъждовните облаци и не се срещат самостоятелно. Те могат да образуват почти непрекъснат слой, маскиращ по-горния облак. Самите те не дават валежи, а се прекосяват от валежа на по-горния облак.

Няма коментари:

Публикуване на коментар